PŠPlastové šachty

V rámci produkcie plastových šácht vyrábame:

  • vodomerné šachty,
  • kanalizačné šachty,
  • revízne šachty.

Všetky naše vyrábané šachty spĺňajú kritéria podľa príslušných noriem.

Vodomerné šachty

Plastové vodomerné šachty sú ekonomickou náhradou klasických betónových šachiet. Používajú na vybudovanie podzemných priestorov vhodných na umiestnenie vodomerov a armatúr inžinierskych sietí. Plastová vodomerná šachta je vyrobená zvarením polypropylénových dosiek. Môže mať kruhový alebo obdĺžnikový pôdorysný tvar. Tvar a rozmery šachty sú stanovené požiadavkami odberateľa. Naše plastové vodomerné šachty sú schválené jednotlivými vodárenskými spoločnosťami napr. SEVAK, a.s.

Medzi najväčšie výhody plastových vodomerných šácht patria: dlhá životnosť, nízka hmotnosť, dobrá manipulovateľnosť, vodotesnosť a nízke stavebné náklady.

Plastové vodomerné šachty sme viac prispôsobili potrebám zákazníkom a tak Vám ponúkame na výber z niekoľkých variantov:

  • vodomerná šachta štandard od 198,- € s DPH,
  • vodomerná šachta na vŕtanú studňu od 205,- € s DPH,
  • vodomerná šachta s prípravou pre vodomer,
  • vodomerná šachta s odvodnením.

Bližšie informácie o vodomerných šachtách nájdete tuvš pdf. Postup pri osádzaní plastovej vodomernej šachty s prípravou pre vodomer nájdete tuosádzanie pdf.

Výrobné rozmery vodomernej šachty štandard nájdete tuvš štandard pdf. Dokumentáciu k vodomernej šachte VŠ 1100 x 1300 nájdete tuvš 1100x1300 pdf.

Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta Plastová vodomerná šachta

 

Kanalizačné šachty

Celoplastové kanalizačné šachty sú náhradou za klasické betónové šachty. Používajú sa v kanalizačných sieťach pričom plnia smerovú, sútokovú, kontrolnú a spádovú funkciu. Kanalizačná šachta je vodotesná a chráni spodné vody od vôd, ktoré kanalizačnou šachtou pretekajú.

Medzi najväčšie výhody patria dobrá manipulácia pri montáži, nízka hmotnosť, variabilita výšky šachty a výšky napojenia vtokového a odtokového potrubia rôznych priemerov. Vzhľadom na použitý materiál vo výrobe si plastové kanalizačné šachty nevyžadujú údržbu a dosahujú dlhšiu životnosť ako betónové kanalizačné šachty.

Viac informácií o kanalizačných šachtách nájdete tukš pdf.

Kanalizačná šachta Kanalizačná šachta Kanalizačná šachta

Revízne šachty

Popis tohto výrobku pripravujeme

V prípade záujmu o niektorý z týchto výrobkov alebo bližšie informácie vyplňte, prosím, nasledujúci formulár:

Meno a priezvisko:
Firma:
Telefón:
E-mail:
Predmet:
Text:
Overenie:piaty deň v týždni =
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
 
Zvýraznené položky sú povinné!